Tag: ที่ ปา เป้า บาคาร่าออนไลน์ -วิเคราะห์บอลสวีเดน …

ครม.ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 10% ชั้นผู้น้อยสตาร์ท 18,000 บาท

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ โดยจะปรับขึ้นในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปีงบประมาณ 2567-2568 และคาดว่าจะเริ่มต้นการขึ้นเงินเดือนงวดแรกได้ภายหลังจากงบประมาณปี 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปีนี้ นายดนุชา กล่าวว่า การปรับขึ้นเงินเดือนรอบนี้จะปรับเพิ่มขึ้นเฉพาะกลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ก่อน โดยปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น ปีละ 10% ครม.เห็นชอบหลักการ ขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ โร้ดโชว์ "มวยไทย" ฮ่องกง ปักหมุดซอฟท์เพาเวอร์ประเทศไทย เพื่อให้ปีที่ 2…